Tips til hvordan du kan inkludere hele klassen i konkurransen


Hopp for hjertet skal være en konkurranse der alle elevene i klassen kan delta. Dersom noen av elevene har utfordringer med å delta, oppfordrer vi til at det gjøres lokale tilpassninger slik at alle kan delta. Kontakt oss gjerne for tips.Powered by: Bloc