Hopp for hjertet

Hopp for hjertet er en nasjonal hoppetaukonkurranse for skoleelever på 4.-7. klassetrinn. Konkurransen arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen 24. april - 4. mai 2018.

Å hoppe tau er morsomt, spennende, utfordrende og sosialt. I tillegg er det bra for helsen. Med Hopp for hjertet ønsker vi å inspirere barn til å være mer aktive i sin skolehverdag, samt vise at fysisk aktivitet enkelt kan kombineres med fag og undervisning. Glade og aktive barn trives og lærer bedre på skolen. Ved å delta på Hopp for hjertet får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen - helt gratis.

Meld på din klasse og bli med på Hopp for hjertet 2018. Påmeldingsfrist er 9. mars 2018.


Hvordan delta?

1. Påmeldingen til Hopp for hjertet skjer via denne nettsiden, og foregår ved at en lærer lager en profil for å registrere sin klasse.

2. Når klassen er registrert vil dere få tilsendt en pakke med følgende materiell: slengtau og en plakat for registrering av poeng. Utstyret sendes til skolene etter påske. Det er også mulig å benytte hoppetau slik at elevene kan hoppe individuelt. Elevene må da ta med egne hoppetau, eller låne fra skolens gymsal. Det er også mulig å kjøpe flere hoppetau fra vår nettbutikk. Husk at alle elevene skal inkluderes. Dersom noen har utfordringer med å delta, oppfordrer vi til å finne en løsning lokalt. Det viktigste med Hopp for hjertet er å være i aktivitet og en del av fellesskapet. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere trenger tips til hvordan man kan inkludere alle i konkurransen.


Konkurranseregler

1. Skriv navnene til elevene som vil delta på plakaten og heng den opp i klasserommet. Plakaten brukes til å registrere antall minutter elevene har hoppet i løpet av hver skoledag. Hver elev får ett poeng per minutts hopping (f.eks. hopping i to minutter er to poeng, mens hopping i 20 minutter er 20 poeng). Det er maksimalt mulig å hoppe seg til 60 poeng per dag per elev. Hoppingen skal foregå innenfor skolehverdagen, enten i friminutt eller maksimalt i ti minutter av en undervisningstime. Flere lærere har meldt om positive erfaringer med å integrere hopping i skolefagene. Sjekk ut denne siden for eksempelvideoer til hvordan hoppetau kan brukes i fagundervisning. Vi har også laget et tipshefte for inspirasjon. Tipshefte finner du her.

2. Når konkurransen er ferdig summerer dere poengene til elevene og finner klassens totale poengsum. Læreren registrerer poengsummen på denne nettsiden når konkurranseperioden er ferdig, senest innen onsdag 9.mai 2018. Gjør gjerne dette sammen med elevene. Nettsiden regner automatisk ut gjennomsnittlig poengsum for klassen. Dette betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne.

3. Klassen som hopper seg til flest poeng blir kåret til nasjonal vinner. Det blir også kåret 18 fylkesvinnere basert på oppnådd poengsum. Dersom flere klasser oppnår samme poengsum, vil det foretas en trekning for å kåre vinnerne. Vinnerne premieres med en pengegave som klassen i fellesskap bestemmer hvordan de vil benytte. Nasjonal vinner premieres med kr. 10 000, mens fylkesvinnerne premieres med kr. 2 000.

Powered by: Bloc