For at Hopp for hjertet også skal kunne inkluderes i fag og undervisning, har vi laget 10 videoer. Videoene viser hvordan hoppetau kan benyttes for å repetere og øve på pensum utendørs i fagene matematikk, norsk og engelsk. Filmingen er gjennomført på Trudvang skole i Sogndal hvor de har daglig fysisk aktivitet i skolen. Sjekk også gjerne ut ASK-basen for flere tips til hvordan hoppetau kan benyttes i fag. 

Matematikk


Norsk og Engelsk


Powered by: Bloc