Hopp for hjertet er en hoppetaukonkurranse for skoleklasser på 4.-7. trinn. Konkurransen arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen hver vår. I 2020 foregår konkurransen 5.-15. mai. 

Med Hopp for hjertet ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å inspirere barn til å være mer aktive i sin skolehverdag, samt vise lærere at fysisk aktivitet enkelt kan kombineres med fag og undervisning. Glade og aktive barn trives og lærer bedre på skolen. Ved å delta på Hopp for hjertet får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen - helt gratis.

Hvordan delta?

1. En lærer melder på klassen. Påmeldingen åpner 6. januar.

2. Når klassen er registrert vil dere få tilsendt en pakke med følgende materiell: slengtau og en plakat for registrering av poeng. Utstyret sendes ut etter påske. Husk at alle elevene i klassen som ønsker å delta skal inkluderes i konkurransen. Dersom noen har utfordringer med å delta, oppfordrer vi til å finne gode løsninger lokalt. Det viktigste med Hopp for hjertet er at elevene er i aktivitet og en del av fellesskapet. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere trenger tips til hvordan hele klassen kan inkluderes i konkurransen.  

3. Når konkurransen er ferdig registreres klassens totale poengsum på denne nettsiden. Dette gjøres ved at læreren som meldte på klassen, logger seg inn på nettsiden ved å bruke samme e-postadresse og passord som ved påmelding.  


Konkurranseregler

 

1. Skriv navnene til elevene som vil delta på plakaten og heng den opp i klasserommet. Plakaten brukes til å registrere antall minutter elevene hopper i løpet av hver skoledag. Hver elev får ett poeng per minutts hopping (f.eks. hopping i to minutter gir to poeng, mens hopping i 20 minutter gir 20 poeng). Det er maksimalt mulig å hoppe seg til 60 poeng per dag per elev. Hoppingen skal foregå innenfor skolehverdagen, enten i friminutt eller maksimalt i ti minutter av en undervisningstime per dag. Flere lærere har meldt om positive erfaringer med å integrere hopping i skolefagene. Sjekk ut denne siden for eksempelvideoer til hvordan hoppetau kan brukes i fagundervisning. Vi har også laget et tipshefte for inspirasjon. Tipshefte finner du her.  

 

2. Når konkurransen er ferdig summerer dere poengene til elevene og finner klassens totale poengsum. Læreren registrerer poengsummen på denne nettsiden når konkurranseperioden er ferdig. Gjør gjerne dette sammen med elevene. Nettsiden regner automatisk ut gjennomsnittlig poengsum for klassen. Dette betyr at antall elever i klassen ikke er avgjørende for deres sjanser til å vinne. 

3. Klassen som hopper seg til flest poeng blir kåret til nasjonal vinner. Det blir også kåret en fylkesvinnere basert på oppnådd poengsum. Dersom flere klasser oppnår samme poengsum, vil det foretas en trekning for å kåre vinnerne. Vinnerne premieres med en pengegave som klassen i fellesskap bestemmer hvordan de vil benytte. Nasjonal vinner premieres med kr. 10 000, mens fylkesvinnerne premieres med kr. 2 000.Powered by: Bloc