NYHETER


Inspirasjonsfilmer

For at Hopp for hjertet enkelt skal kunne inkluderes i skolehverdagen har vi laget noen eksempelvideoer. Videoene viser hvordan hoppetau kan benyttes i fag og friminutt.

Powered by: Bloc