Om konkurransen

Hopp for hjertet er en hoppetaukonkurranse for skoleklasser på 4.-7.trinn. Konkurransen arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og gjennomføres 4.-12. mai i 2021. Frist for påmelding er 9. mars. Deltakelse i konkurransen er gratis, og påmeldte klasser får tilsendt utstyret som trengs for å delta.


Lyst til å delta, men glemte å melde dere på innen fristen?

Fortvil ikke, det er fortsatt mulig å delta i konkurransen selv om fristen for påmelding har utgått. Vi har imidlertid dessverre ikke anledning til å sende dere utstyr, men det er mulig å delta også uten dette utstyret. Slik deltar dere:

1. Send en e-post til hoppetau@nasjonalforeningen.no med informasjon om hvilken skole, klasse(r) og antall elever i klassen(e) som skal delta. Vi registrerer da klassen(e) for dere. 

2. For å kunne hoppe tau, må dere selvsagt ha tau. Dersom skolen har hoppetau fra tidligere, kan disse benyttes. I løpet av konkurranseperioden vil det også publiseres hoppeutfordringer og dans som gir poeng for gjennomføring. Se mer informasjon om dette lengre ned på nettsiden. Utfordringene gjennomføres uten hoppetau.

3. For å registrere elevene poeng, kan dere benytte denne registreringsplakaten. Last ned og skriv ut plakaten, så kan elevene fylle inn navn og poeng selv. 

   

Hvorfor arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Hopp for hjertet?

Med Hopp for hjertet ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å inspirere skoleklasser til å være mer fysisk aktive i skoledagen. Alle klasser og elever skal kunne delta på konkurransen. Elever som har utfordringer med å hoppe, kan for eksempel slenge tauet. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er elever i din klasse som har utfordringer med å delta, så finner vi en god løsning sammen. 

Slik foregår konkurransen

Konkurransen foregår ved at klassene hopper tau i friminuttet og/eller undervisningstiden, inntil 60 minutter per dag. Klassene får poeng for antall minutter elevene hopper hver dag. Det er maksimalt mulig å hoppe seg til 60 poeng per elev per dag. 

I løpet av konkurranseperioden vil det publiseres daglige hoppeutfordringer på denne nettsiden som elevene kan gjennomføre. Elevene får 10 poeng per gjennomført utfordring. Utfordringene kan gjennomføres flere ganger, og elevene får da tilsvarende mange poeng. Utfordringene kan gjennomføres på skolen og hjemme. På denne måten kan elever som gjennomfører skoledagen hjemmefra, har kortere dager på skolen, eller er i karantene på grunn av Covid-19 delta i konkurransen sammen med klassen. 

Vi vil i år sende ut ekstra tau til klassene som er meldt på, slik at det er mulig å fordele elevene på flere tau. Vi anbefaler også at elevene deles opp i grupper, der noen gjennomfører en utfordring mens de andre hopper tau slik at elevene spres på flere aktiviteter.    

Registrer gjerne elevene poeng daglig på plakaten dere får tilsendt sammen med hoppetauene. Dere kan også bruke den digitale plakaten som blir publisert på denne nettsiden i slutten av april. Den digitale plakaten gjør det enkelt for elever som gjennomfører skoledagen hjemmefra å fylle inn sine egne poeng. Klassens totale poengsum registreres av personen som meldte på klassen etter at konkurransen er avsluttet, med frist 20. mai. Registreringen foregår på denne nettsiden. Nettsiden beregner klassens gjennomsnittspoengsum slik at antall elever i klassen ikke er avgjørende for klassens vinnersjanser. 

Klassen som har hoppet seg til flest poeng vinner konkurransen. Det kåres en nasjonal vinner, samt en vinner i hvert fylke. I tillegg trekkes det vinnere fra de klassene som har høyest poengsum, slik at flere klasser fra hvert fylkes blir premiert for sin deltakelse. Klassene premieres med pengepremier til klassekassen. 

Bli inspirert til hvordan hoppetau kan inkluderes i skoledagen

Hoppetau gir mulighet for å være kreativ i undervisningen. Når man hopper tau samtidig som man øver på gangetabellen eller staver engelske gloser blir undervisningen ekstra morsom, variert og sosial. Å hoppe tau passer for alle, om man ikke kan hoppe kan man for eksempel svinge tauet. Under finner du seks videoer som gir inspirasjon til hvordan hoppetau kan inkluderes i undervisning og friminutt. 

Dersom du har tips og ideer til andre måter hoppetau kan brukes for å få en aktiv skolehverdag, ta kontakt med oss slik at vi kan dele gode ideer med hverandre.   


Matematikk: gangetabellen

Matematikk: statistikk

Norsk og engelsk: alfabetet

Norsk og engelsk: staving av ord

Påfyll av energi

Taulek i friminuttet


#hoppifag

#ukas challenge

Kontakt oss

Send en e-post til hoppetau@nasjonalforeningen.no, eller ring oss på tlf. 40 44 57 82

Ønsker du å lese Nasjonalforeningen for folkehelsen sin personvernerklæring og få informasjon om hvordan vi ivaretar personvern i forbindelse med Hopp for hjertet, finner du informasjon om dette her.


Powered by: Bloc